BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

2 662 669

+232,50 %

do roku 2019W 2020 r. Miasto Stalowa Wola przeznaczyło 2.662.669 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Jest to wzrost o 232,50% w stosunku do roku poprzedniego. Na zwiększenie wydatków wpływ miała konieczność zwiększenia kwoty na zadania związane z zarządzeniem kryzysowym w związku z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Na wydatki bieżące przeznaczono 2.548.255,87 zł, natomiast na wydatki majątkowe 114.414,00 zł.Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:

 • dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli - 24.990,00 zł;

 • zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600 - 89.424,00 zł;

 • wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym zapobieganie skutkom pandemii COVID-19- 1.761.810,46 zł;

 • koszty poboru wody przez straże pożarne - 2.329,61 zł;

 • utrzymanie OSP Charzewice oraz OSP Stalowa Wola - 346.928,00 zł;

 • udzielenie pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP - 70.000,00 zł.Zdjęcie przedstawia respirator zakupiony dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli
Maseczki ochronne dla jednostek medycznych i pomocowych
Zdjęcie przedstawia ćwiczenia z pierwszej pomocy, które zostały przeprowadzone w siedzibie jednostki OSP Charzewice.


Zdjęcie przedstawia przyłbice ochronne wykonane na drukarkach 3D
Zdjęcie przedstawia Promesę o wysokości 7.500 zł dla OSP Charzewice otrzymaną od Fundacji Lotos za walkę z pożarem lasu na terenie Nadleśnictwa Rozwadów.e
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki, który został wykorzystany do zabezpieczenia meczu Stal Stalowa Wola PSA - Podhale Nowy Targ na stadionie przy ulicy Hutniczej.STALOWA WOLA WŚRÓD LIDERÓW BEZPIECZEŃSTWAWarto odnotować, że Stalowa Wola zajęła 4 miejsce w Polsce pod względem bezpieczeństwa na drogach w 2019 roku. Ranking został przygotowany przez rankomat.pl. Stalowa Wola jest miastem, które wypadło najlepiej w województwie podkarpackim. W badaniu zostały porównane 84 największe miasta w Polsce. Miasta były porównywane pod względem kolizji oraz wypadków przypadających na 1.000 mieszkańców. W Stalowej woli odnotowano 8,6 zdarzeń drogowych na 1.000 mieszkańców. Wypadki i kolizje były powodowane przede wszystkim niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowym cofaniem, nieprzestrzeganiem sygnałów oraz nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu.


Ten sukces udało się osiągnąć dzięki pracy Samorządu Stalowej Woli. Dzięki wsparciu środków rządowych i europejskich przeprowadzane są inwestycje, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo życia mieszkańców. Do takich inwestycji można zaliczyć:

 • inwestycje związane ze ścieżkami rowerowymi;

 • separację ruchu kołowego od rowerowego;

 • inwestycje związane z oświetleniem ulic;

 • doświetlenie przejść dla pieszych;

 • wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta dzięki budowanej obwodnicy.

Ponadto, w Stalowej Woli duże znaczenie przypisuje się edukacji na temat bezpieczeństwa na drodze. Działające na terenie miasta służby każdego dnia dbają o budowanie świadomości o bezpiecznym poruszaniu się na drogach.