Jednostki organizacyjne i spółki Miejskie


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

24 841 484Wzrost wydatków Miasta Stalowa Wola w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego jest konsekwencją podjęcia uchwały Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. W związku z objęciem wspólną obsługą administracyjną i finansową jednostek organizacyjnych Miasta od 1 stycznia 2020 r. w dziale "750 - Administracja publiczna" zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem SCUW, które w 2019 r. nie były ponoszone. Do końca 2019 r. wydatki na wynagrodzenia kadry administracyjnej były ujmowane w dziale "801 - Oświata i wychowanie" i w 2020 r. w tym obszarze uległy zmniejszeniu.urząd Miasta Stalowej WOliDokumenty regulujące pracę Miasta i Urzędu


Statut Miasta Stalowa Wola

Statut przyjęty uchwałą Nr IX/105/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2007r . z późn. zm.

W 2020 r. Rada Miejska w Stalowej Woli nie dokonała zmian w treści Statutu Miasta Stalowa Wola.


regulamin organizacyjny urzędu Miasta

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Stalowej Woli przyjęty zarządzeniem Nr K/86/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 grudnia 2019 r.

W 2020 r. Prezydent Miasta Stalowej Woli nie dokonał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.


regulamin pracy urzędu miasta

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Stalowej Woli przyjęty zarządzeniem Nr II/516/09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 4 marca 2009 r. z późn. zm.

W 2020 r. Prezydent Miasta Stalowej Woli nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Miasta.urząd w liczbachW 2020 r. w Urzędzie Miasta Stalowej Woli zatrudniano 210 pracowników, w tym aż 99% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 5 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę, zakończenie okresu obowiązywania umowy, bądź zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron.


34 207

pisma, które wpłynęły do Urzędu w 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego i drogą elektroniczną (e-Puap)

30 061

pisma, które wpłynęły do Urzędu w 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego

4 146

pisma, które wpłynęły do Urzędu w 2020 r. drogą elektroniczną (e-Puap)

33 560

korespondencja wysłana z Urzędu w 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego


W 2020 roku do Urzędu Miasta Stalowej Woli wpłynęło 34.207 pism, większość z nich dostarczona została w formie tradycyjnej. Z możliwości elektronicznej wysyłki skorzystało tylko 12% nadawców. Z Urzędu - za pośrednictwem operatora pocztowego - wysłane zostały 33.560 różnego rodzaju listy oraz paczki, z czego najbardziej liczebną grupę stanowiły listy polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powyższe dane wskazują, iż sytuacja pandemiczna nie wpłynęła negatywnie na pracę Urzędu, a Prezydent i pracownicy Urzędu Miasta w dalszym ciągu sprawie realizowali powierzone im zadania.Jednostki organizacyjneŻłobek Miejski w Stalowej Woli


Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 5A


Dyrektor: Małgorzata Małek

Zatrudnienie w 2020 r.: 31 pracowników

Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej woli


Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55A


Dyrektor: Agata Maciurzyńska

Zatrudnienie w 2020 r.: 34 pracowników


Przedszkole Nr 1


Stalowa Wola ul. Niezłomnych 2 A


Dyrektor: Bożena Stróż (obecnie Dorota Bąk)

Zatrudnienie w 2020 r.: 24 pracowników

Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy


Stalowa Wola ul. ks. J. Skoczyńskiego 5


Dyrektor: Elżbieta Krawiec

Zatrudnienie w 2020 r.: 22 pracowników


Przedszkole Nr 3


Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 57


Dyrektor: Wanda Gajewska

Zatrudnienie w 2020 r.: 21 pracowników

Przedszkole Nr 4


Stalowa Wola ul. Wańkowicza 72/1


Dyrektor: Maria Zubrzycka

Zatrudnienie w 2020 r.: 23 pracowników


Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima


Stalowa Wola ul. Mieszka I 5


Dyrektor: Teresa Kochan

Zatrudnienie w 2020 r.: 21 pracowników

Przedszkole Nr 6


Stalowa Wola ul. Partyzantów 10


Dyrektor: Anna Wnuk

Zatrudnienie w 2020 r.: 27 pracowników


Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej


Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 29a


Dyrektor: Danuta Szular

Zatrudnienie w 2020 r.: 23 pracowników

Przedszkole Nr 9


Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 5


Dyrektor: Janina Wojdyła

Zatrudnienie w 2020 r.:23 pracowników


Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej


Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 11


Dyrektor: Marzena Cetnarska

Zatrudnienie w 2020 r.: 25 pracowników

Przedszkole Nr 11


Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 6


Dyrektor: Małgorzata Kochan

Zatrudnienie w 2020 r.: 24 pracowników


Przedszkole Integracyjne nr 12 im. Jana Christiana Andersena


Stalowa Wola ul. Okulickiego 20


Dyrektor: Urszula Cacaj

Zatrudnienie w 2020 r.: 37 pracowników

Przedszkole Nr 15


Stalowa Wola ul. Obrońców Westerplatte 1


Dyrektor: Bożena Dąbrowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 29 pracowników


Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori


Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 33Dyrektor: Elżbieta Gałka-Ziajko

Zatrudnienie w 2020 r.: 27 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego


Stalowa Wola ul. Dmowskiego 9


Dyrektor: Małgorzata Kalinka

Zatrudnienie w 2020 r.: 49 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte


Stalowa Wola ul. Wyszyńskiego 14


Dyrektor: Elżbieta Sudoł - Wasyliszyn

Zatrudnienie w 2020 r.: 72 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. E. Kwiatkowskiego


Stalowa Wola ul. Niezłomnych 1


Dyrektor: Iwona Gałczyńska

Zatrudnienie w 2020 r.: 61 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika


Stalowa Wola ul. Okulickiego 14


Dyrektor: Alicja Bartoszek

Zatrudnienie w 2020 r.: 94 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów


Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 9


Dyrektor: Joanna Marszałek

Zatrudnienie w 2020 r.: 99 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II


Stalowa Wola ul. Mickiewicza 15


Dyrektor: Ryszard Andres

Zatrudnienie w 2020 r.: 46 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. EnergetykówStalowa Wola ul. Energetyków 18


Dyrektor: Dorota Kornek

Zatrudnienie w 2020 r.: 55 pracowników


Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida


Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 9


Dyrektor: Marek Czopor

Zatrudnienie w 2020 r.: 80 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II


Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55


Dyrektor: Marek Kopera

Zatrudnienie w 2020 r.: 117 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9. im. Jana Kochanowskiego


Stalowa Wola ul. Rozwadowska 10


Dyrektor: Lucyna Żminda

Zatrudnienie w 2020 r.: 59 pracowników

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza


Stalowa Wola ul. Staszica 14


Dyrektor: Ewa Biały

Zatrudnienie w 2020 r.: 38 pracowników


Miejski Dom Kultury


Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 9


Dyrektor: Marek Gruchota

Zatrudnienie w 2020 r.: 47 pracowników

Muzeum Regionalne


Stalowa Wola ul. Sandomierska 1


Dyrektor: Lucyna Mizera

Zatrudnienie w 2020 r.: 26 pracowników


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


Stalowa Wola ul. Hutnicza 15


Dyrektor: Robert Nowak

Zatrudnienie w 2020 r.: 62 pracowników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Stalowa Wola ul. Dmowskiego 1


Dyrektor: Piotr Pierścionek

Zatrudnienie w 2020 r.: 163 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1


Stalowa Wola ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29 A


Dyrektor: Małgorzata Wójciak

Zatrudnienie w 2020 r.: 12 pracowników

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Stalowa Wola ul. Melchiora Wańkowicza 72/2


Dyrektor: Marta Król-Handzlik

Zatrudnienie w 2020 r.: 12 pracowników


Zakład Administracji Budynków


Stalowa Wola ul. Wyszyńskiego 7a


Dyrektor: Józef Dąbek

Zatrudnienie w 2020 r.: 42 pracowników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 2


Dyrektor: Wojciech Korkowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 117 pracowników


Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych


Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a


Dyrektor: Danuta Bednarz

Zatrudnienie w 2020 r.: 62 pracowników

podkarpackie centrum piłki nożnej


Stalowa Wola ul. Hutnicza 10A


Dyrektor: Mateusz Nowak

Zatrudnienie w 2020 r.: 6 pracownikówSpółki miejskie
Spółki z większościowym udziałem Miasta Stalowa wolaMiejski Zakład Budynków Spółka z o.o.


Stalowa Wola ul. Dmowskiego 1 A


Prezes: Tomasz Gunia

Zatrudnienie w 2020 r.: 42 pracowników

Udział Miasta: 100%

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.


Stalowa Wola ul. Komunalna 1


Prezes: Radosław Sagatowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 436 pracowników

Udział Miasta: 100%


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


Stalowa Wola ul. Handlowa 11


Prezes: Zbigniew Paleń

Zatrudnienie w 2020 r.: 74 pracowników

Udział Miasta: 100%

Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna


Stalowa Wola ul. Hutnicza 15


Prezes: Michał Czubat

Udział Miasta: 85,99%Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta Stalowa wolaLokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.


Stalowa Wola ul. 1 Sierpnia 26c


Prezes: Piotr Koczwara

Udział Miasta: 39,77%

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o.


Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1


Prezes: dr inż. Renata Knap

Udział Miasta: 27,51%


Wydawnictwo „Sztafeta” Spółka z o.o.


Stalowa Wola ul. 1 Sierpnia 12


Prezes: Lilla Witkowska

Udział Miasta: 10,53%

Fabryka-Urbi Ferro Sp. z o.o.


Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1/228


Prezes: Grzegorz Kowalczyk

Udział Miasta: 7,5%


Fortaco JL Spółka z o.o.


Janów Lubelski ul. Lubelska 46


Prezes: Kimmo Raunio

Udział Miasta: 1,2%