budżet obywatelski


Miasto Stalowa Wola nie realizuje budżetu obywatelskiego w trybie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przedstawione w poniższej tabeli zadania są efektem konsultacji społecznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wspólnie z Radnymi Rady Miejskiej w Stalowej Woli z mieszkańcami poszczególnych osiedli Miasta.


Zadania zrealizowane w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2020 r.