KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Miasta Stalowa Wola to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Miasto, osiedla oraz organizacje pozarządowe. Na stronie internetowej Miasta funkcjonował, e-urzad, kalendarz wydarzeń, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. Ekomiasto Stalowa Wola.


W 2020 r. na stronie internetowej Miasta zamieszono łącznie 356 artykułów. Do każdego stworzonego artykułu tworzona była dokumentacja fotograficzna lub grafika poglądowa. W zakładce KORONAWIRUS opublikowano łącznie 101 artykułów.


Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na miejskim facebooku. W 2020 r. zamieszczono łącznie 933 posty, w tym 153 związane z COVID-19. Dodatkowo:

  • Instagram – 180 postów, w tym 41 dotyczących COVID-19;

  • Twitter – 66 twitty, w tym 31 dotyczące COVID-19;

  • Tiktok – 29 postów, w tym 10 dotyczących COVID-19 (od 03.2020 r.);

  • YouTube – 46 materiałów video.

Zrzut strony internetowej Miasta Stalowa Wola


Mapka z portalu naprawmyTo.pl


Mieszkańcy Miasta Stalowa Wola mieli możliwość zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i utrzymania czystości oraz awarii infrastruktury za pośrednictwem aplikacji naprawmyTo.pl. W 2020 r. za pośrednictwem portalu zgłoszono łącznie 73 problemy, z czego na koniec 2020 r. 14 zostało skutecznie naprawionych, a 11 było w trakcie naprawiania.Aplikacja BLISKO - plakat


W 2020 r. funkcjonował System Powiadamiania SMS. System Powiadamiania SMS jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Miasta Stalowa Wola. Ci mieszkańcy, którzy pobrali aplikację otrzymywali w 2020 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulinarnych i sportowych.


W 2020 r. za pośrednictwem aplikacji wysłano łącznie 40 powiadomień, w tym 28 w związku z COVID-19.