OCENA OGÓLNAKRÓTKA OCENA miasta

Miasto Stalowa Wola porównywane jest do 22 gmin miejskich, będących rdzeniami obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Do grupy porównawczej Miasta Stalowa Wola należą m.in. Mielec, Lubin, Bełchatów, Sandomierz, Starachowice czy Gniezno. Ocena stanu Miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra. W dwóch z sześciu analizowanych obszarów sytuacja Miasta została określona jako bardzo sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Miasta w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Miasta Stalowa Wola w 2020 r. wskazać należy:

  • stabilność finansową, która stwarza i zapewnia bezpieczeństwo finansowe Miasta w kolejnych latach;

  • wysoki poziom techniczny i jakość usług komunalnych oferowanych mieszkańcom Miasta.